31/06/1396

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Naft Tehran

18:30

3 : 1

هفته 7

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 800

رخداد های بازی

3

19

26

34

54

73

78

80

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 46 24
23
9
6
4
10 85 11
8
12
78

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

80
11
22
88
45
24
40
20

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16 66 13
8
15
40
91
90 88 14
7
99 66 11
20
9
12

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

4
11
88
44
13
93
34
14