30/06/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Sepidrood Rasht

19:35

0 : 0

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

27

47

92

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 80 88
13
10
4
1
12
44
24
69
7 68 70
33 74 46

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

77
6
46
21
2
70
88

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27
9
5
1
6
18
30
70 83 14
4 46 2
23
17 58 88

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

2
88
12
25
16
34
77
14
19