31/06/1396

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Foolad Khouzestan

20:00

0 : 1

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 6000

رخداد های بازی

10

24

34

37

58

61

95

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 66 99
11
4
10
6
17 73 9
3
22
42 91 70
77
24

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

23
70
2
99
8
9

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
5
13
29
20
17 67 19
11
8
61
6 86 9
1

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

12
23
14
18
27
9
19