31/06/1396

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Padide Khorasan

17:45

1 : 2

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 14000

رخداد های بازی

77

79

80

84

89

92

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
8
1
11
4 66 5
9 92 92
37
75 78 19
3
10
23

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

92
17
30
5
19
28
7
21
22

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
47
6
27
88 82 24
19
16
70 89 26
28
77 86 23

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

24
42
26
32
40
29
33
23
30