26/06/1396

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Peykan Tehran

20:00

0 : 1

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 32000

رخداد های بازی

6

6

28

60

66

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
11 58 8
15
7
2
10
99 68 21
20
9
12
91 61 40

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
21
40
88
13
93
90
34

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
3
2
1
10
11
9
88 56 77
69 71 70
90
5 56 19

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

70
18
77
15
19
25
12
44
21