24/06/1396

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Esteghlal Khouzestan

19:45

6 : 0

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 600

رخداد های بازی

14

30

32

47

63

65

70

72

72

86

93

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
27 66 10
9
1
88
18
30
6
11 56 70
4
3 46 23

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

10
5
23
19
17
70
26
77
14

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
20 81 27
88
7
5
19 46 9
12
11
6
3
33 78 24

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

27
8
24
31
35
25
9
1