31/05/1396

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Zobahan Isfahan

20:30

2 : 2

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

39

40

70

77

83

91

94

94

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
88
7
12
24
5
11
30 59 9
2
3
23

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

20
1
19
31
9
44
33

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
5
10 46 20
13
11
7 58 9
14
29
8
6
1

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

12
3
26
18
40
22
23
20
9