31/05/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Padide Khorasan

18:00

0 : 2

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 18000

رخداد های بازی

15

17

23

44

74

88

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
8
1
11
4
3
10 68 21
7
23 84 19
9 49 75
5

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

2
21
22
75
19
24
30

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

33
23
4
5
1
9 68 16
8 55 88
21
24 57 20
7
18

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
2
22
88
14
90
16
20