26/05/1396

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Naft Tehran

19:45

2 : 1

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 14000

رخداد های بازی

21

24

79

82

82

89

90

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
9
6
10
60
27 52 78
88 57 24
8
12
4

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
15
40
5
66
24
20
26
78

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
1
10 85 70
2
14 70 88
47
19
6
27
16
28

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

33
77
32
88
40
29
70
30