12/05/1396

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Perspolis Tehran

19:30

1 : 2

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 45000

رخداد های بازی

15

41

67

80

92

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
3
2
1
10
90 64 11
18
77 89 88
15
9
19 88 69

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
88
69
12
44
25

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
24
1
10 82 19
2
14 82 27
88 87 70
47
6
16
28

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

33
30
77
32
19
40
27
70