13/05/1396

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Peykan Tehran

21:00

3 : 2

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 8000

رخداد های بازی

3

6

26

31

37

38

38

39

58

90

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16 45 13
4
11
1
15
14
2
10 68 90
99 53 8
20
9

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
21
40
7
12
77
13
93
90

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 44 20
7
1
14
8 77 10
11
5
12
44
27 86 3
4

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

3
10
13
18
20
34
40
99