14/02/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Sepahan Isfahan

18:00

2 : 1

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 25000

داوران

داور اول

محمد حسين زاهدي فر

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

عليرضا ايلدروم

داور چهارم

ناصر جنگي

رخداد های بازی

40

60

84

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
7 65 17
8
3
80
77 60 9
55
1
5
6
23

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

17
10
19
88
26
18
9
27
33

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
77 61 17
11 69 28
2
1
24
18
3
88 77 14
9
90

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

22
30
8
28
74
17
14
13