14/02/1396

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Mashinsazi Tabriz

18:00

1 : 0

هفته 30

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

سجاد طوري

کمک داور دوم

يعقوب حجتي

داور چهارم

علي ميرغفاري

رخداد های بازی

23

38

41

82

85

94

94

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

68
77
2
1
88
33
8 69 18
5
70 78 13
9
66

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

27
18
13
22

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
18
88
4
14
3
45 49 24
5
90 71 10
9 57 7
11

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
24
32
12
23
25
7
10