14/02/1396

جزییات مسابقه

Saba Qom - Esteghlal Khouzestan

18:00

1 : 2

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 1500

داوران

داور اول

اشکان خورشيدي

کمک داور اول

رحيم شاهين

کمک داور دوم

حميد غمزه

داور چهارم

کميل غلامي

رخداد های بازی

35

36

46

81

87

93

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 73 29
70 91 28
45
77
17
37 63 32
30
5
7
24
3

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

28
1
29
25
14
32
15
26
9

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

70 65 5
23
55
6
14 85 9
47
20
18
10
7 75 79
68

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

5
15
27
30
75
12
22
9
79