09/02/1396

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Saipa Tehran

18:00

2 : 0

هفته 29

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 937

داوران

داور اول

اشکان خورشيدي

کمک داور اول

جليل شعراني

کمک داور دوم

بابک عباس قلي زاده

داور چهارم

محمد حسين ترابيان

رخداد های بازی

12

30

70

80

85

85

85

87

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 72 24
21
18
88
19
2
32 59 45
14
5
10 67 7
9

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

37
3
45
11
24
12
23
7
90

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
23 86 17
4
1
5
8
90
15
14 75 96
7 92 20
2

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

19
31
29
11
17
20
96
6