25/01/1396

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Teraktorsazi Tabriz

17:00

0 : 1

هفته 27

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 6250

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

هادي طوسي

داور چهارم

وحيد صالحي

رخداد های بازی

9

38

58

68

71

73

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
77 91 32
24
10
2
14
1
20
5
16

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

21
27
32
55
70

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
66
1
13
4
7
23 84 37
21 78 10
27
11 60 75
2

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

35
33
10
6
37
75
99
28