26/01/1396

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Zobahan Isfahan

17:30

1 : 2

هفته 27

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 850

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

رضا قيم

داور چهارم

علي ميرغفاري

رخداد های بازی

40

45

57

64

72

75

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
7 92 26
12
11
6
2
23
20
18
24 80 33
27 74 30

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

40
8
30
19
17
33
26
9

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
23
4
2
96 76 17
5
8
12
77
20 67 14
90

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

1
15
40
14
6
11
17
29