16/01/1396

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Peykan Tehran

18:50

2 : 0

هفته 26

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 45000

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

سجاد طوري

کمک داور دوم

حسن ظهيري

داور چهارم

کوپال ناظمي

رخداد های بازی

54

80

90

92

94

94

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
23 73 40
4
1
7
2
96
5
8
77 84 11
90

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

31
15
40
14
6
11
17
20

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 75 13
4
17
70
1
11
18
77 89 88
15
9 96 25
19

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

13
88
66
23
25
28
12
44