18/01/1396

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Naft Tehran

17:30

1 : 0

هفته 26

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

رضا مهدوي

کمک داور اول

حسن انتظاري

کمک داور دوم

امير مبشر

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

43

51

61

68

90

91

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
7
16 68 23
21
19
3 76 13
14
9 83 2
4
12
34

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
23
15
70
24
6
13

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
37 87 32
18
88
45 81 8
90 69 7
9
11
19
14
5

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
1
3
32
23
4
7
10