12/01/1396

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Perspolis Tehran

16:30

1 : 0

هفته 25

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 6550

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

يعقوب سخندان

داور چهارم

جواد رحيم زاده

رخداد های بازی

38

40

87

87

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
7 87 17
4
15
9
19
1
10 80 25
11
18 62 70
77

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

88
66
17
12
44
23
25
70

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
8 79 10
16
5
24
14 46 7
23
20
44
4
17 93 32

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

40
77
32
33
19
2
29
7
10