11/01/1396

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Saba Qom

17:00

1 : 0

هفته 25

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 1200

داوران

داور اول

محمد حسين زاهدي فر

کمک داور اول

محمد عطايي

کمک داور دوم

محمد جواد مداح

داور چهارم

علي باي

رخداد های بازی

44

46

55

82

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
55
15
6 77 70
10
7
68
79 88 75
47 59 14
20
18

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

70
22
9
30
75
14
21
27
35

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

66
1
13 86 33
4
7
23
21
27 57 11
37
75 73 10
2

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

35
33
10
11
6
99
28
36