18/12/1395

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Esteghlal Tehran

17:30

1 : 2

هفته 24

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 12000

داوران

داور اول

محمد رضا فغاني

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

محمد راهي

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

35

41

82

88

89

90

94

94

94

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
11 66 74
22
33
21
18
3
17 85 90
88 77 77
14
9

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
2
19
28
24
74
90
13

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 23 20
21
37
18
1
4
24 79 45
2
19
10 75 11
9

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

3
45
20
32
12
23
14
7
11