13/12/1395

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Peykan Tehran

16:30

1 : 0

هفته 23

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 1

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

محمد عطايي

کمک داور دوم

محمد جواد مداح

داور چهارم

علي صفايي

رخداد های بازی

22

57

65

69

80

95

95

95

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16 68 20
23
4
1
90
5
8
77 67 99
7
2
96

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

31
15
11
17
20
40
14
99

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40 60 32
15
8
16
5
17 92 14
6
24
7 87 4
20
44

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

22
29
14
32
19
21
2
10
4