14/12/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Siah Jamegan

17:25

1 : 1

هفته 23

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 10500

داوران

داور اول

محمد حسين زاهدي فر

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

حميد غمزه

داور چهارم

کوپال ناظمي

رخداد های بازی

45

65

66

72

87

92

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27
94
8 86 11
86 75 70
14 70 6
3
2
21
4
9

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

6
28
88
11
22
16
91
90
70

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
77 77 11
22
17
28 55 9
24
18 66 8
3
88
90
21

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
33
8
19
14
9
13