28/11/1395

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Sepahan Isfahan

17:10

2 : 1

هفته 22

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 67000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

مهدي عاليقدر

داور چهارم

شاهو اصلاني

رخداد های بازی

27

32

56

57

64

70

80

81

85

86

93

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
17
8 77 10
3
14 72 7
5
23
88
21
1
80 54 9

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
10
9
27
6
39
77
70
55

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
27 90 70
7
17
1
10
18 79 66
77 93 88
15
9
19

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

88
66
70
23
25
28
12
44