29/11/1395

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Padide Khorasan

16:00

0 : 3

هفته 22

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 1440

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

حسن يوسفي

کمک داور دوم

جليل شعراني

داور چهارم

عليرضا حيدرپناه

رخداد های بازی

26

28

33

37

38

45

56

65

73

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
66
1
13 65 27
7
5
75 55 23
99 86 93
2
36
6

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

93
37
23
21
22
27
11

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
8
16
5
14
24
7 45 15
20 58 29
44
4 75 32
17

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

15
22
31
32
12
23
19
2
29