26/11/1395

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Esteghlal Khouzestan

15:30

4 : 3

هفته 22

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 975

داوران

داور اول

وحيد کاظمي

کمک داور اول

تورج عيوض محمدي

کمک داور دوم

امير مبشر

داور چهارم

محمد حسين ترابيان

رخداد های بازی

12

37

41

56

57

63

72

74

75

75

79

81

84

90

94

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
70
45
4 20 96
27
17
30
5
7
23
22 67 16

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

16
11
28
29
19
37
32
1
96

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
23
4
1
8
77 92 29
90
14
7
2
5

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

31
15
29
11
20
91
40
96