23/11/1395

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Zobahan Isfahan

15:00

4 : 1

هفته 21

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 6050

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

هادي طوسي

داور چهارم

شاهو اصلاني

رخداد های بازی

7

7

31

35

39

45

55

94

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
7
12
11
30 86 9
6
18
24 82 19
2
3 74 27
23

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

22
70
27
9
19
33
20

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 67 20
4
7
77
13
16
10 80 27
2
1
6
5

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

21
27
32
55
70
20