15/11/1395

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Naft Tehran

17:15

0 : 0

هفته 20

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 0

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

محسن سلطاني

داور چهارم

جواد رحيم زاده

رخداد های بازی

7

77

92

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
2
23
16
4
11
12
34 54 24
13
77 87 70
14

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

17
9
40
3
70
24
20
5

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
8 91 29
16
5
24
20
44
4
17
6
14 81 40

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

40
9
7
12
19
2
29