08/11/1395

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Mashinsazi Tabriz

15:00

0 : 0

هفته 19

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 13000

داوران

داور اول

وحيد کاظمي

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

علي اکبر نوري

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

11

33

38

46

64

72

72

81

85

90

90

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 57 70
6
11
3
68 53 33
77 84 66
9
8
5
1
44

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

17
66
22
2
88
33
70

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 75 18
4
7
13
6
5 46 19
8
10
14
1
20 52 11

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

11
21
18
27
16
32
19