04/11/1395

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Siah Jamegan

15:00

1 : 0

هفته 18

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 100

داوران

داور اول

حسين زرگر

کمک داور اول

مهدي الوندي

کمک داور دوم

محمد راهي

داور چهارم

وحيد صالحي

رخداد های بازی

47

52

77

83

91

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27
94
8 65 11
21
31
90 63 2
5
70 73 91
9
14
3

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

28
44
91
11
2
22
88

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
37 68 8
18
88
4
5
90
11 62 10
20
24 85 23
2

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
1
14
7
10
32
23
3