04/11/1395

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Naft Tehran

14:45

0 : 0

هفته 18

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 270

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

ايوب غلامزاده

کمک داور دوم

امير مبشر

داور چهارم

علي صفايي

رخداد های بازی

53

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10
23
4
12
34
13
77
19
70 65 9
14 45 6

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
16
6
9
40
3
24

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
9
35
13
4
93
23
27 59 11
6 91 21
99 72 10
2

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

1
10
21
11
5
37
36