28/10/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Esteghlal Khouzestan

16:40

1 : 2

هفته 17

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 0

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

محمد جواد مداح

کمک داور دوم

يعقوب سخندان

داور چهارم

کوپال ناظمي

رخداد های بازی

48

58

67

68

68

79

83

87

90

94

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16 82 24
2
70
45
7
27
17
30
3
23
4

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

26
15
33
24
96
22

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
2
22
33
8
28 75 17
24
88 86 13
9
90
21 76 74

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

1
17
74
18
3
14
13