05/10/1395

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Teraktorsazi Tabriz

15:00

0 : 2

هفته 15

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 3700

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

يعقوب سخندان

داور چهارم

علي ميرغفاري

رخداد های بازی

62

68

71

72

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
77 84 25
24
10
2
14
1
20 87 8
6
5
16

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

21
8
25
27
70
28

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 86 24
2
10
23
4
11
12
34
13
77
14 71 9

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
9
40
3
70
24