03/10/1395

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Siah Jamegan

15:15

3 : 0

هفته 15

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 43000

داوران

داور اول

حميد حاج ملک

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

حميد غمزه

داور چهارم

محمد حسين ترابيان

رخداد های بازی

8

12

48

57

62

76

88

89

91

93

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 41 2
24 70 11
27
6
3
17 61 50
8
21
4
5
9

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

50
28
11
2
22
88
44

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
27
4
1
19
8
10
11
18 46 15
77 73 70
9

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

17
70
14
5
44
15