03/10/1395

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Foolad Khouzestan

15:00

2 : 1

هفته 15

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 1232

داوران

داور اول

رضا عادل

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

امير مبشر

داور چهارم

مهدي مرجان زاده

رخداد های بازی

33

41

43

44

57

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 85 32
10
4
8
3
6
99
40
77 65 24
18 75 21
88

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

21
24
1
32
5
30

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 79 2
4
1
40
14
7
99 89 17
5
8 83 19
20
90

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
19
31
2
77
17
3