19/09/1395

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Siah Jamegan

15:00

1 : 0

هفته 13

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 700

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

يعقوب حجتي

داور چهارم

اميد سعيد فر

رخداد های بازی

36

39

88

95

95

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 75 17
24
27
50
6
8
21 63 12
4
5
9
3

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

28
12
2
22
88
17

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 60 99
4
1
14
7
2
5
8 78 9
77 73 10
20
90

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
16
10
31
99
11
3