18/09/1395

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Saipa Tehran

15:30

0 : 1

هفته 13

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 4500

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

علي اکبر نوري

کمک داور دوم

حسين رحيمي پور

داور چهارم

وحيد صالحي

رخداد های بازی

11

52

71

86

90

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
21
1
4
19 82 3
14
79 20
5
7
10
24

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

33
27
23
3
17
20

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
15
8
5
7
2 80 12
14
18 62 19
20
17
23 76 21

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

22
19
21
27
3
4
12