12/09/1395

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Mashinsazi Tabriz

17:15

1 : 0

هفته 12

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 25000

داوران

داور اول

محمد رضا فغاني

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

حسن ظهيري

داور چهارم

پيام حيدري

رخداد های بازی

22

38

40

58

65

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 75 13
6
3
7
2
8
5
30
37 64 16
23 62 17
9

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

1
18
13
27
55
17
16

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
27
4
10 78 8
80 71 70
44
11
18
77
9 88 17
19

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

17
70
8
14
22
12
23