12/09/1395

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Naft Abadan

14:30

0 : 1

هفته 12

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 630

داوران

داور اول

حسن اکرمي

کمک داور اول

فرهاد مروجي

کمک داور دوم

جليل شعراني

داور چهارم

محمد رضا تارخ

رخداد های بازی

48

53

65

68

71

77

86

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
15
9
5
7
20
3
10 20 29
23
6
14 93 19

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

22
4
30
19
27
2
29

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
24
6
8
21
4
90 78 19
5
23 64 50
9
17

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

50
28
18
12
19
22
88