05/09/1395

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Zobahan Isfahan

16:15

0 : 3

هفته 11

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 5500

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

حسن انتظاري

کمک داور دوم

ايوب غلامزاده

داور چهارم

محمد حسين ترابيان

رخداد های بازی

8

47

52

72

83

85

92

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
12
11 84 3
30 87 14
6
18
24
27 72 7
2
23
20

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
22
70
14
3
17
33

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
8
5
7
6 60 9
14 77 18
20 86 12
3
10
4
17

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

9
22
30
23
2
18
12