05/09/1395

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Mashinsazi Tabriz

14:30

1 : 0

هفته 11

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 150

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

يعقوب حجتي

کمک داور دوم

حميد رضا کنعاني

داور چهارم

روح الله شريفي

رخداد های بازی

20

66

84

86

90

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14 38 15
7 62 37
2
8
5
30
27 80 23
55
9
17
16

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

6
15
20
18
22
37
23

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
35
13
4
6
2
36 71 75
7
23 83 27
24 35 8
10

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

1
8
5
37
75
21
27