04/09/1395

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Perspolis Tehran

15:15

0 : 0

هفته 11

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 8750

داوران

داور اول

اشکان خورشيدي

کمک داور اول

تورج عيوض محمدي

کمک داور دوم

مهدي الوندي

داور چهارم

رضا مهدوي

رخداد های بازی

40

49

50

65

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
70 69 27
10 89 17
44
11
18
77 73 8
15
9
19

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

27
17
8
14
80
22
12

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
23 70 20
4
1
8
90
14
7
2
99 83 77
5

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

31
40
77
17
20
3
6