07/08/1395

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Esteghlal Khouzestan

16:45

2 : 0

هفته 10

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 700

داوران

داور اول

موعود بنيادي فر

کمک داور اول

قهرمان نجفي

کمک داور دوم

حسين رحيمي پور

داور چهارم

جواد رحيم زاده

رخداد های بازی

44

57

58

63

91

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
2
70
45
6 73 23
4 80 17
8
5
7
24 73 11
3

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
17
30
32
33
19
23

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
12
11
30 93 17
6
19 82 3
27 84 70
2
23
20
18

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

22
70
25
24
3
17