29/07/1395

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Zobahan Isfahan

16:45

2 : 1

هفته 9

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

اشکان خورشيدي

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

محمد حسين ترابيان

رخداد های بازی

20

70

73

87

87

89

94

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
7
12
11
30 83 17
19
18
27 69 70
2
3
33 42 23

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

22
70
25
24
17
23
20

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
10
23 72 8
77
19
3 77 13
14
9 58 24
11
12
34

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
16
6
24
20
40
13