29/07/1395

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Foolad Khouzestan

15:00

2 : 2

هفته 9

ورزشگاه خانگی: Dedicated Tractor

تعداد تماشاچی : 5000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

تورج عيوض محمدي

کمک داور دوم

محمد رضا مديرروستا

داور چهارم

پيروز سيف الله پور

رخداد های بازی

3

23

29

29

65

67

70

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
10 87 18
4
8
3
77 72 88
6
99
40
15 80 21

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

21
5
22
18
88
30
32

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
4
17
7
14 69 66
1
6
5
24 53 13
10 91 8
2

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

66
77
20
25
21
13
8