24/07/1395

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Esteghlal Tehran

15:30

0 : 1

هفته 8

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 15700

داوران

داور اول

رضا مهدوي

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

آرمان اسعدي

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

26

67

85

91

91

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
7 66 14
11 93 33
2 31 74
1
88
9
90
21
8
3

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
22
33
14
15
28
74

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
24 64 50
27
6
28
8 64 7
21
4
9 82 19
3
2

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

7
50
90
5
18
19
1