24/07/1395

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Naft Tehran

18:00

3 : 0

هفته 8

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 16000

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

علي اکبر نوري

داور چهارم

علي صفايي

رخداد های بازی

14

23

29

30

38

39

53

66

83

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 46 9
2
10
23
6 46 24
77
19
11
12
34
13 46 3

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
3
24
14
20
9
40

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 61 70
13
4
9 71 8
19
1
10 87 17
11
18
77
15

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

27
17
70
23
8
80
44