24/07/1395

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Sepahan Isfahan

17:00

2 : 0

هفته 8

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 3000

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

يعقوب سخندان

داور چهارم

محمد رضا تارخ

رخداد های بازی

21

43

48

57

62

78

83

88

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
17
8
3
9
77
1
5
6 72 7
33 82 4
23 62 11

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
11
70
26
19
4
27

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
7 90 23
12
11
30 85 17
6
18
27 84 70
19
2
3

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

20
22
70
24
17
23
33