23/07/1395

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Naft Abadan

15:45

3 : 2

هفته 8

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 2200

داوران

داور اول

حميد حاج ملک

کمک داور اول

علي اکبر عظيم پور

کمک داور دوم

ايوب غلامزاده

داور چهارم

محمد ملکي

رخداد های بازی

59

68

76

80

81

92

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
15
8
5 71 9
7
11
3
4
17 84 20
6
14 57 10

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

9
20
10
33
23
2

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16 90 77
23 80 20
4
1
14
7
2
99 86 17
5
8
90

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
10
31
77
17
20
3